Miljökemiska Laboratoriet – MKL

VÅRA TJÄNSTER

Vi har personal med lång erfarenhet av kemiska analyser. Organiska miljögifter är vår specialitet och våra labb är välutrustade för detta ändamål. Vi innehar också en ackreditering för analyser av PCB:er och Dioxiner. Kontakta oss om ni vill veta mer.

Projektplanering

Vi kan...

Laborativt arbete

Vi kan erbjuda kemiska analyser enligt färdiga paket av analyter, med priser per prov efter offert, eller vi kan jobba efter timtaxa som stöd i interna eller externa projekt.

Rapportering

Utvärdering och rapportering sker enligt överenskommelse. Tolkning av resultaten kan också inkluderas.

VAD VI GÖR

Laboratoriearbetet beträffande miljöprov omfattar ett antal moment. Vanligen är provtagning redan gjord. Därefter följer Provberedning, Extraktion, Upprening, Fraktionering, Analys, Beräkningar, Rapportering, Arkivering.

VILKA VI ÄR

Vi är en grupp på sex personer som är kopplade till MKL med varierande uppgifter.

LISA LUNDIN / LABORATORIECHEF

Avtal, samordning, samtal och rapportering

PER LILJELIND / TEKNISKT ANSVARIG

Utrustning, analyser och tolkning

ANNA KITTI-SJÖSTRÖM / FORSKNINGSINGENJÖR

Labbarbete, beräkningar och rapportering

MARIA HJELT / LABORATORIEINGENJÖR

Labbarbete, beräkningar och rapportering

PETER HAGLUND / PROFESSOR, KVALITETSANSVARIG

Utvärdering, tolkning och granskning

MATS TYSKLIND / PROFESSOR, LEDNINGSANSVAR

Strategier och tolkning

KONTAKTA OSS

Kan vi bistå dig med våra tjänster? Beskriv vad du behöver hjälp med nedan.

ADRESSUPPGIFTER

Miljökemiska Laboratoriet
Kemiska institutionen, Umeå Universitet
Linnaeus väg 6
901 87 Umeå

KONTAKTFORMULÄR

Fält med * är obligatoriska

VI SAMARBETAR MED

Organisationer och företag vi samarbetar med.